Rekisteriseloste / Tietosuojakäytäntö

Tämä on Makukylä Ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 28.5.2023

1. Rekisterinpitäjä

Makukylä Ry
c/o Rönnvikin viinitila,
Hämeenlinnantie 270,
36660 Laitikkala

y-tunnus 3267562-7

2. Rekisteriasioiden hoitaja

Alina Laakso
alina@suttinen.fi

3. Rekisterin nimi

Makukylä ry:n asiakasrekisteri

4. Mitä tietoja keräämme ja tietolähteet

Verkkosivustojemme tai interaktiivisten tuotteidemme ja palveluidemme käytön yhteydessä kerättävät tiedot:

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen liittyvän suhteen hoitamiseen, rekisterinpitäjän palvelujen tuottamiseen, sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakasviestintään, jota toteutetaan sähköisesti ja kohdennettuna.

6. Tietojen luovutus

Tietoja ei erikseen luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle.

7. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeiden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

10. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.

Tarkastus- ja korjauspyynnöt ja kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä toimitetaan kirjallisesti sähköpostilla tai paperipostina

Makukylä ry
c/o Rönnvikin viinitila,
Hämeenlinnantie 270,
36660 Laitikkala

y-tunnus 3267562-7

Sähköposti:  alina@suttinen.fi

11. Evästeet

Verkkosivustoillamme käytetään evästeitä. Voit estää evästeet selaimesi asetuksista, mutta jotkin sivustojen toiminnot eivät välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

12. Tietosuojakäytännön muutokset

Voimme päivittää tätä tietosuojakäytäntöä aika ajoin. Kun julkaisemme muutoksia, tietosuojakäytännön alussa näkyvä voimaantulopäivä muuttuu päivämääräksi, jona muutokset tulevat voimaan.